HELSENORGE

Ny metode og ny referansegrense for anti-GAD i serum fra 07.01.21

På grunn av analysetekniske problemer med rutinemetoden for analysering av anti-GAD har Hormonlaboratoriet tatt i bruk en alternativ ELISA analysemetode fra RSR.

Analytiker ved laboratoriebenk med analysekit og stativ med prøver

ELISA analysekit for analyse av anti-GAD

Den nye metoden har annen benevning og resultater kan ikke sammenlignes med gammelt svar.

Referansegrense for begge kjønn, aldersuavhengig:

< 5 U/ml

Verdiene vil variere sterkt mellom de enkelte pasienter pga. egenskapene til autoantistoffene og sykdommens utvikling.

Det er fortsatt noen ukers forsinkelse på analyseringen av mottatte prøver.

Oppdatering 23.03.21:
Hormonlaboratoriet er fra og med 23.03.21 ikke lenger forsinket med analyseringen av anti-GAD.

Oppdatering 26.04.21:
Hormonlaboratoriet har besluttet at bruken av den nye ELISA-metoden blir permanent.

Se også: Forsinkelse i analysering av anti-GAD

Les mer om analysen her: Anti-GAD i serum