HELSENORGE

Ny metode og nye referansegrenser for tyreoidea-parameterne TSH, trijodtyronin, tyroksin, fritt T3 og fritt T4

Hormonlaboratoriet har endret metode for bestemmelse av tyreoidea-parameterne TSH, trijodtyronin, tyroksin, fritt T3 og fritt T4 i serum.

Instrument Alinity i

Instrument Alinity i til tyreoidea-analyser

Analysene utføres nå på automatisert Alinity i fra Abbott, og prinsippet er totrinns kjemiluminescens-immunassay, basert på mikropartikler (CMIA). TSH er en ikke-kompetitiv metode, mens de andre parameterne analyseres med kompetitiv metode.

Alle analysene har fått nye referansegrenser. Samme referansegrenser benyttes for begge kjønn.

Referansegrenser TSH (mIU/l)

0-12 mnd

< 6,7

1-5 år

0,65 – 5,0

6-10 år

0,56 – 4,5

11-15 år

0,48 – 4,1

16-20 år

0,48 – 3,7

≥ 21 år

0,48 – 3,1
​​Fra 13.05.22:

0,44 – 3,1


Referansegrenser trijodtyronin (nmol/l)

1 – 12 mnd

1,2 – 3,1

1 - 5 år

1,2 – 3,3

6 -10 år

1,1 – 3,0

11 - 15 år

1,0 – 2,6

≥ 16 år

0,88 – 2,2
​Fra 13.05.22:

1,0 – 2,3


Referansegrenser tyroksin (nmol/l)

≥ 15 år

63 - 151
​Fra 13.05.22:

58 – 125


Referansegrenser fritt T3 (pmol/l)

1-19 år

< 6,8

≥ 20 år

2,6 – 5,7
​Fra 13.05.22:

3,2 – 6,0


Referansegrenser fritt T4 (pmol/l)

≥ 1 år

9 - 19
Fra 13.05.22: ​

8,5 – 16,5


Metodenes måleområde

TSH

0,01 – 100 mIU/l

Trijodtyronin

0,61 – 9,2 nmol/l

Tyroksin

39 – 309 nmol/l

Fritt T3

2,3 – 31 pmol/l

Fritt T4

5,4 – 64 pmol/l

 
For mer informasjon se Hormonlaboratoriets Brukerhåndbok.