HELSENORGE

Nye referansegrenser for 1,25-(OH)2 Vitamin D3 hos barn

Hormonlaboratoriet har endret referansegrensene for 1,25-(OH)2 Vitamin D3 hos barn.

Analyse av 1,25-(OH)2 Vitamin D3 utføres i analysegruppen Kromatografi-RIA

Analyse av 1,25-(OH)2 Vitamin D3 utføres i analysegruppen Kromatografi-RIA

Endringene er minimale og kun utført på grunn av forbedret sporbarhet for grensene.
Referansegrenser for voksne er uendret. Det er ingen endringer i analysemetoden.

Nye referansegrenser (begge kjønn):

1-2 år: 72-360 pmol/l
3-18 år: 70-220 pmol/l

Les mer om analysen her: 1,25-(OH)2 Vitamin D3 i serum