HELSENORGE

Nye referansegrenser for CTX-I i serum fra 18.02.2021

Hormonlaboratoriet har endret referansegrenser for CTX-I i serum i henhold til oppdaterte referansegrenser fra produsenten av analysen.

Analyseinstrumentet Cobas e 601 som brukes til ECLIA-analyser

Analyseinstrumentet Cobas e 601 som brukes til ECLIA-analyser

De nye grensene er basert på en dansk studie på prøver fra fastende pasienter. Tidligere grenser var basert på ikke-fastende prøver som gir noe lavere resultat. Analysemetoden er uendret.

Prøven tas fastende og bør tas om morgenen (kl. 08:00-10:00). Serum sendes frosset til laboratoriet.

Nye referansegrenser, fastende:

Kvinner:

24-49 år: 0,14 - 0,69 µg/l

≥50 år: 0,18 - 1,02 µg/l

Menn:

24-49 år: 0,18 - 1,02 µg/l

≥50 år: 0,12 - 0,78 µg/l

Les mer om analysen her: CTX-I i serum