Nye referansegrenser for katekolaminer

Hormonlaboratoriet har justert referansegrenser for barn i henhold til endringer i Mayoklinikkens grenser.

Tegning av molekylstrukturen for noradrenalin og adrenalin

Molekylstruktur for noradrenalin og adrenalin.
Bildet er hentet fra Wikimedia Commons, publisert av Northen ved Danish language Wikipedia.

Referansegrenser for voksne er rundet av til nærmeste «tier».

Nye referansegrenser for adrenalin:

Kjønn/fase Alder Øvre grense
Begge kjønn  1-3 år < 33 nmol/døgn
Begge kjønn  4-9 år < 56 nmol/døgn
Begge kjønn  10-15 år < 110 nmol/døgn
Begge kjønn  16-120 år < 130 nmol/døgn

 

Nye referansegrenser for noradrenalin:

Kjønn/fase Alder  Øvre grense
Begge kjønn 1-3 år < 170 nmol/døgn
Begge kjønn 4-6 år < 270 nmol/døgn
Begge kjønn 7-9 år < 380 nmol/døgn
Begge kjønn 10-15 år   470 nmol/døgn
Begge kjønn 16-120 år   720 nmol/døgn

 

Informasjon om katekolaminer fra Mayoklinikken: Les mer her.

Les mer om Hormonlaboratoriets analyser her:
Adrenalin i urin
Noradrenalin i urin