Nye referansegrenser for katekolaminer

Hormonlaboratoriet har justert referansegrenser for barn i henhold til endringer i Mayoklinikkens grenser.

Molekylstruktur for noradrenalin og adrenalin

Molekylstruktur for noradrenalin og adrenalin

Referansegrenser for voksne er rundet av til nærmeste «tier».

Nye referansegrenser for adrenalin:

Kjønn/fase Alder Øvre grense
Begge kjønn  1-3 år < 33 nmol/døgn
Begge kjønn  4-9 år < 56 nmol/døgn
Begge kjønn  10-15 år < 110 nmol/døgn
Begge kjønn  16-120 år < 130 nmol/døgn

 

Nye referansegrenser for noradrenalin:

Kjønn/fase Alder  Øvre grense
Begge kjønn 1-3 år < 170 nmol/døgn
Begge kjønn 4-6 år < 270 nmol/døgn
Begge kjønn 7-9 år < 380 nmol/døgn
Begge kjønn 10-15 år   470 nmol/døgn
Begge kjønn 16-120 år   720 nmol/døgn

 

Informasjon om katekolaminer fra Mayoklinikken: Les mer her.

Les mer om Hormonlaboratoriets analyser her:
Adrenalin i urin
Noradrenalin i urin