Nye referansegrenser for normetanefrin hos barn

Normetanefrin er en analyse som brukes i utreding av mistenkt feokromocytom og paragangliom.

​Hormonlaboratoriet har gjennomgått nyere litteratur, og endrer på grunnlag av dette laboratoriets referansegrenser for normetanefrin hos barn. For voksne er det ingen endring, med unntak av at aldersgruppen 18-39 år nå er 16-39 år. Analysemetoden er ikke endret.

Nye referansegrenser, begge kjønn:
1 dag -1 mnd: < 2,7 nmol/l
2-6 mnd:< 2,3 nmol/l
7-12 mnd:< 1,7 nmol/l
13 mnd-3 år:< 1,1 nmol/l
4-15 år:< 0,82 nmol/l
Les mer om analysen her: Normetanefrin i plasma