HELSENORGE

Nye referansegrenser for PTH hos barn

Hormonlaboratoriet har med utgangspunkt i en studie av Cioffi et al. 2000 etablert nye referansegrenser for PTH for barn.

Immulite-instrument til analyse av PTH
Immulite-instrument til analyse av PTH

Det er ingen endring i metoden. Barn har normalt lavere PTH-konsentrasjoner enn voksne.

Nye referansegrenser for PTH hos barn (begge kjønn)
2-3 år   0,38-3,6 pmol/l
 4-7 år 0,11-2,9 pmol/l
 8-11 år 0,21-3,6 pmol/l
12-17 år 0,13-4,1 pmol/l

Ingen endring i referansegrenser for voksne: 1,2 – 7,1 pmol/l

Artikkelen fra Cioffi et al. 2000:
Serum Concentrations of Intact Parathyroid Hormone in Healthy Children | Clinical Chemistry | Oxford Academic (oup.com) 

Les mer om analysen: PTH i serum