HELSENORGE

Nye referansegrenser for SHBG hos kvinner

Hormonlaboratoriet har endret referansegrensene for seksualbindende globulin (SHBG) for kvinner etter gjennomgang av dokumentasjon for referansegrensene.

Immulite-instrument til analyse av SHBG

Immulite-instrument til analyse av SHBG


De nye referansegrensene:

Kvinner ≥ 18 år: 23-150 nmol/l

Les mer om analysen her: Seksualhormonbindende globulin (SHBG) i serum