HELSENORGE

Om Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet, som ble grunnlagt i 1959, er Norges største endokrinologiske institusjon og spesiallaboratorium for måling av hormoner.

Vårt tjenestetilbud

Hormonlaboratoriet ligger på Aker sykehus og deler lokaler med Norges laboratorium for dopinganalyse (NLD). Laboratoriet disponerer totalt ca. 55 årsverk, og har en årsproduksjon på mer enn 400 000 analyser fordelt på ca. 100 forskjellige hormoner/metabolitter.

Hormonlaboratoriet har region- og landsfunksjon, men mottar også prøver fra utlandet. Av utførte hormonanalyser er omlag fire prosent fra pasienter innlagt ved OUS HF, rundt 88 prosent fra pasienter tilhørende Helse Sør-Øst områder og 8 prosent fra resten av landet.

Hormonlaboratoriet har sin egen forskningsgruppe i OUS, Biochemical endocrinology and metabolism research group. ​Hormonlaboratoriet utfører også laboratorietjenester for en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. Les mer her: Tjenestetilbud forskning​

Laboratoriet har en aktiv rolle i undervisning og rådgivning, og arrangerer blant annet laboratoriekurs for grenspesialister i endokrinologi og medarrangør av endokrinologikurs for allmennpraktikere.

Hormonlaboratoriet ledes av Venke Skeid.
Medisinskfaglig ansvarlig er Per Medbøe Thorsby.

Hormonlaboratoriet består av følgende enheter:

  • Automatiserte hormonanalyser og preanalyse
  • Endokrinologisk molekylærbiologi og forskning (inkl. diabeteslaboratoriet, tlf.nr. 22 89 47 45 )
  • Fellesfunksjoner og kontorfag
  • Kvalitet
  • Medisinsk laboratorie-endokrinologi og fagutvikling
  • Spesialhormoner og manuelle analyser

Se også Hormonlaboratoriets organisasjonskart.

Se Hormonlaboratoriets historiebok for mer informasjon.

Hormonlaboratoriet er akkreditert som prøvingslaboratorium av Norsk Akkreditering etter standarden NS-EN ISO/IEC 17025, med registreringsnummer TEST 099 (felles med NLD). Akkrediteringen omfatter 58 av laboratoriets analysemetoder og 66 analytter, samt laboratoriets medisinskfaglige kommentartjeneste. Dette utgjør 90% av analysene som blir utført ved laboratoriet. Oppdatert oversikt over hvilke analyser som er akkrediterte finnes i Tabell med måleusikkerhet

Laboratoriets akkrediteringsdokument er tilgjengelig hos Norsk Akkreditering.

Fant du det du lette etter?