HELSENORGE

Oppdatering av lenker til OUS eHåndbok

Mange eksterne brukere, særlig på andre sykehus, benytter lenker til eksempelvis rekvisisjoner, Laboratoriehåndboken for Medisinsk biokjemi og Hormonlaboratoriets Analysebok som ligger i OUS eHåndbok. Disse lenkene må nå oppdateres.

​De siste ukene har det ikke vært mulig for personer/aktører utenfor OUS å få tilgang til eHåndboken. Nå er imidlertid tjenesten reetablert på en sikker løsning, slik at eHåndboken nå er tilgjengelig som tidligere for eksterne brukere. Dette gjelder både for nettsiden https://ehandboken.ous-hf.no/ og appen OUS eHåndboken.

Brukere som har lagt inn lenker til dokumenter i OUS eHåndbok fra eksempelvis sine egne nettsider, må nå sjekke og oppdatere disse.

Dersom lenker fra hjemmesiden til sykehuset inneholder gammel url for OUS:

  • https://ehandboken.oslo-universitetssykehus.no/document/xyz123

vil ikke lenken automatisk re-routes til ny url:

  • https://ehandboken.ous-hf.no/document/xyz123.

Slike lenker må derfor oppdateres til å inneholde ous-hf.no.