HELSENORGE

PTH-relatert peptid rapporteres kun som "tilstede" eller "ikke tilstede"

På grunn av analyseproblemer fortsetter Hormonlaboratoriet å kun rapportere PTH-relatert peptid som «tilstede» eller «ikke tilstede» i en prøve. Analysen kan derfor ikke brukes til å følge en sykdomsutvikling over tid.

IRMA-kit til analyse av PTH-relatert peptid

IRMA-kit til analyse av PTH-relatert peptid

Analyseproblemer

​Siden juni 2021 har Hormonlaboratoriet hatt problemer med den nåværende analysemetoden for PTH-relatert peptid. Det har vist seg vanskelig å finne et alternativt analyse-kit som er egnet. To ulike kit er prøvd ut, men ingen av disse kan brukes. Det jobbes med å sette opp en metode med LC-MS/MS, men dette kan ta tid. Hormonlaboratoriet fortsetter derfor å kun utgi PTHrp som «tilstede» eller «ikke tilstede» i en prøve.

Bakgrunn for analysen

Det er rapporter at tumorprodusert PTH-relatert peptid er ansvarlig for mer enn halvparten av tilfellene av hyperkalsemi ved malign sykdom. Dersom kalsium er forhøyet og PTH er lav kan dette tyde på at det er PTH-relatert peptid som er årsaken til hyperkalsemi ved annen underliggende sykdom. Er PTH-relatert peptid tilstede i et slikt tilfelle er dette en indikasjon på at denne bidrar til hyperkalsemien.​

Les mer om analysen i Hormonlaboratoriets Brukerhåndbok: PTH-relatert peptid i plasma