Helsenorge

Utredning for hyperaldosteronisme – aldosteron renin ratio (ARR)

Hyperaldosteronisme er den vanligste årsaken til sekundær hypertensjon. Man bør alltid måle aldosteron og renin samtidig ved utredning for hyperaldosteronisme. Vi anbefaler å bruke EDTA-plasma (fryseprøve) til måling av begge analytter.

EDTA-glass

EDTA-glass

Ved hypertensjon med BT >150/100 eller medikamentresistent BT > 140/90 til tross for behandling med tre antihypertensive medikamenter, anbefales utredning for hyperaldosteronisme.

Man bør alltid måle aldosteron og renin samtidig ved slik utredning. På denne måten kan man regne ut aldosteron renin ratio (ARR), som kan indikere om hyperaldosteronisme er årsaken til hypertensjon hos pasienten. Forhøyet ARR, ratio >35, indikerer hyperaldosteronisme.

Både aldosteron og renin er påvirket av en rekke blodtrykks-medikamenter, østrogen og NSAID. Seponering 2-4 uker før prøvetaking kan være nødvendig om dette tolereres. 

Les mer i Hormonlaboratoriets Analysebok: Aldosteron-renin ratio (ARR) i plasma

Prøvetakingsprosedyre:

Både aldosteron og renin påvirkes av prøvetaking. Prøven bør tas etter at man har vært oppegående i minst 2 timer og etter 5 min sittende hvile.

Vi anbefaler å bruke EDTA-plasma til måling av begge analytter. Røret fylles helt og sentrifugeres innen 30 minutter. Plasma fryses og sendes frosset til laboratoriet.