HELSENORGE

Varsling om nedetid på LVMS laboratoriedatasystem ved Hormonlaboratoriet

Mandag 24. august 2020 gjennomføres en nødvendig oppgradering av laboratoriedatasystemet ved Hormonlaboratoriet.

LVMS laboratoriedatasystem

På grunn av dette vil det ikke være tilgang til å slå opp prøvesvar eller motta etterrekvireringer i laboratoriedatasystemet denne dagen.

Noe forsinkelse i svartid må påberegnes for prøver mottatt fredag 21. og mandag 24. august. Vi beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter.