Kjerneholdig erytrocytter (NRBC) har endret navn til erytroblaster

Enhet for hematologi ved Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS, har besluttet å endre navnet på Kjerneholdig erytrocytter (NRBC) til Erytroblaster.

Illustrasjon scattergram NRBC (erytroblaster)
 

​I forbindelse med navneendringen vil erytroblaster utgis med Påvist i resultatfeltet, i de tilfellene der dette påvises. Rikshospitalet og Radiumhospitalet vil ikke lenger utgi svaret med benevningen erytroblaster/100 leukocytter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.