LDL analyse - justert nivå

Leverandør av LDL analysemetode ved Avdeling for medisinsk biokjemi har varslet en restandardisering som vil medføre ca. 4% lavere nivå på våre analyseresultat.

Illustrasjon blodprøve for analysering LDL
Klikk for å lese mer

​Endringen vurderes som minimal, og referanseområder forblir uendret.
Endringen blir innført etappevis i løpet av juli/ august 2019. Svar vil få kommentar om justering den første måneden.