Normal drift igjen for genanalyser på Avd. for medisinsk biokjemi og Avd. for farmakologi

Genanalyser på Avd. for medisinsk biokjemi og Avd. for farmakologi er nå tilbake til (nesten) normal drift.

PCR-instrumenter

PCR-instrumenter ved Hormonlaboratoriet, foto: OUS.

Grunnet leveranseproblemer for reagenser fra Roche på bakgrunn av prioritering av COVID-19-diagnostikk internasjonalt, har en del farmakogenetiske og medisinsk biokjemiske genanalyser blitt satt på vent en kortere periode. Ved intern omorganisering og oppskalering av annen teknologi, kan vi igjen utføre alle ønskede genanalyser.

Send prøver til genotyping på vanlig måte, så viderefordeler laboratoriet så lenge det er nødvendig. Det vil være noe forsinkelse å ta igjen, og noe lenger analysetid må forventes for enkelte analyser. Ta kontakt om det er noen analyser det haster spesielt med å få besvart.

Kontaktpersoner:
Avd. for medisinsk biokjemi

  • Marit Hansen Hallberg (Leder for Enhet for spesialanalyser, Rikshospitalet)
  • Kari Bente Foss Haug (forsker, fagansvarlig for genanalyser på Ullevål)
  • May L. Bredahl (enhetsleder, Hormonlaboratoriet)

Avd. for farmakologi

  • Vakttelefon: 941 33 218
    mandag-fredag kl 9:00-14:30; bemannet med lege eller farmasøyt