HELSENORGE

Ny felles rekvisisjon for tumormarkører og biologiske legemidler ved Medisinsk biokjemi, Radiumhospitalet.

Vi har utarbeidet en ny felles rekvisisjon for tumormarkører og biologiske legemidler som vi ønsker at dere benytter.

Foto: skjermdump
Rekvisisjonen er tilgjengelig for både elektronisk utfylling og utskrift via våre nettsider.
www.oslo-universitetssykehus.no

Fag og forskning -> Laboratorietjenester -> Rekvisisjoner -> Medisinsk biokjemi -> Radiumhospitalet -> Biologiske legemidler og tumormarkøranalyser.