Nye referansegrenser for PTH-analyse ved OUS Rikshospitalet og Ullevål

Etter sammenligning med internasjonalt referansemateriale justeres referansegrenser til 2,1 - 7,7  pmol/L, uavhengig av alder.

Metode er uendret. Endringen gjelder fra 03.02.2020.

Kari Løhne, Sonia Distante, Laila Fure, Camilla Uren
Avdeling for medisinsk biokjemi
OUS, Rikshospitalet og Ullevål