Nye referansegrenser for PTH-analyse ved OUS Rikshospitalet og Ullevål

Etter sammenligning med internasjonalt referansemateriale justeres referansegrenser til 2,1 - 7,7  pmol/L, uavhengig av alder.

Metode er uendret. Endringen gjelder fra 03.02.2020.

Kari Løhne, Sonia Distante, Laila Fure, Camilla Uren
Avdeling for medisinsk biokjemi
OUS, Rikshospitalet og Ullevål

Fant du det du lette etter?