Overgang til maskinell telling av celler i spinalvæske

Fra og med 3. juni 2019 vil Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, rutinemessig utgi maskinell celletelling ved analysering av spinalvæske.

Tidligere har vi utført manuell telling av celler i tellekammer ved hjelp av mikroskop.

Illustrasjon scattergram spinalceller

I forbindelse med denne overgangen vil det også foretas noen endringer i rapportering av svar:

​- Nedre rapporteringsområde for leukocytter blir 4x106/L. Leukocyttverdier under 4 x106/L vil bli rapportert som <4x106/L.

- Erytrocytter vil ikke lenger bli rapportert som antall pr. synsfelt, men nå med benevningen x106/L. Rapporteringen vil derfor bli ganske forskjellig fra slik vi har gjort det inntil nå (3.6.19):

Tidligere kommentar

Maskinell telling (*)

 Ingen erytrocytter observert ved manuell vurdering i mikroskop

 <10x106/L

 0-1 erytrocytt pr. synsfelt ved manuell vurdering i mikroskop

 Ca. 50x106/L

 1-2 erytrocytter pr. synsfelt ved manuell vurdering i mikroskop

 Ca. 100x106/L

 2-5 erytrocytter pr. synsfelt ved manuell vurdering i mikroskop

 Ca. 200x106/L

 5-10 erytrocytter pr. synsfelt ved manuell vurdering i mikroskop

 Ca. 500x106/L

 10-20 erytrocytter pr. synsfelt ved manuell vurdering i mikroskop

 Ca. 1000x106/L

 20-50 erytrocytter pr. synsfelt ved manuell vurdering i mikroskop

 Ca. 2500x106/L

 >50 erytrocytter pr. synsfelt ved manuell vurdering i mikroskop

 > 3000x106/L

 Utallige erytrocytter pr. synsfelt ved manuell vurdering i mikroskop. Blodtilblanding?  Usikkert  celletall. Blodtilblanding?  Usikkert celletall.

 > 3000x106/L

*-For verdier over 1000 x106/L angis celletallet med 2 gjeldene siffer.

På grunn av begrensinger i hematologiinstrumentet vil nedre utgivelsesgrense på erytrocytter bli 300x106/L (tilsvarer ca 6 erytrocytter /synsfelt) ved maskinell metode. Erytrocyttverdier under dette rapporteres som < 300x106/L.

I de tilfellene der det er behov for angivelse av lavere erytrocyttverdier, må det rekvireres manuell celletelling. Nedre rapporteringsområde ved manuell metode er 10 x 106/L. (Erytrocyttverdier under dette rapporteres som < 10 x 106/L.) Da vi ofte mottar for begrenset mengde spinalvæske til å utføre begge metodene, må laboratoriet kontaktes på tlf. 73858, eller barnelaboratoriet på tlf. 74534, og følgende må komme tydelig frem av rekvisisjonen: «Ønsker manuell celletelling i spinalvæsken».

Vær oppmerksom på at maskinell celletelling ikke nødvendigvis er spesifikk for leukocytter. Tumorceller, epitelceller, makrofager og evt andre celler kan noen ganger mistolkes som leukocytter og medberegnes i leukocytt-tallet. Kliniske beslutninger som krever et mest mulig nøyaktig leukocytt-tall bør baseres på resultater fra immunfenotyping ved flowcytometri og/eller vurdering av cytospinpreparater.