HELSENORGE

Analysering av 3-hydroksybutyrat utføres igjen ved MBK, Rikshospitalet

Det ble i slutten av august lagt ut informasjon om forsinkelse i analysering av 3-hydroksybutyrat, pga. instrumentproblemer. Dette er nå rettet, og analyseringen går igjen som normalt.  

Kjersti Bjerva
Enhetsleder
Analyseenhet for medfødte metabolske sykdommer
Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet