Forsinket analysering av organiske syrer

På grunn av problemer med leveranse av ekstraksjonskolonner som brukes til ekstraksjon av organiske syrer fra urin, har vi for tiden redusert analysekapasitet. Vi arbeider med å løse problemet. 

Bilde av en person som gjør laboratorie arbeid
Foto: Lars Petter Devik, OUS

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter. Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.