HELSENORGE

Ny versjon av rekvisisjon til medfødte metabolske sykdommer

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer har publisert ny versjon av seksjonens rekvisisjon. Det er både endringer og enkelte presiseringer. For best mulig informasjon til laboratoriet ber vi om at siste versjon av den utfyllbare PDF-rekvisisjonen benyttes.

Foto: skjermdump av rekvisisjonen

​Endringer i rekvisisjonen består bl.a. i at det er et direkte telefonnummer som kan benyttes for medisinskfaglige spørsmål lege til lege. Rubrikkene på side 2 er noe endret.

Trykk her for å åpne rekvisisjonen for medfødte metabolske sykdommer i eHåndbok.

Vi gjør oppmerksom på at seksjonen nylig også har publisert egen rekvisisjon for nevrotransmitteranalyser i spinalvæske. 

Trykk her for å åpne rekvisisjonen for nevrotransmitteranalyser i spinalvæske i eHåndbok.

Kjersti Bjerva, enhetsleder ved Seksjon for medfødte metabolske sykdommer