HELSENORGE

Nye referansegrenser for acylkarnitiner

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer har justert referansegrensene i henhold til endringer i metoden og to nye acylkarnitiner.

 

Bilde av karnitinstruktur

Foto: Illustrasjon av karnitin, hentet fra Ed (Edgar181), Public domain, via Wikimedia Commons

Analysen av acylkarnitiner i plasma er overført til nytt analyseinstrument (Sciex Qtrap) fra 29.3.21. Det er gjort mindre endringer i metoden og to nye acylkarnitiner, C10:2-karnitin og C12:OH-karnitin er lagt til. Ratio 16-karnitin/C18:1-karnitin er tatt ut. Referansegrensene (µmol/L) er noe endret, trykk her for å se tabellen over de nye og gamle referansegrensene (xlsx, 26,4 kB) (lenken ble oppdatert 10/5-21).