Seksjonene i Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK)

MBK omfatter virksomhet på lokalisasjonene Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker. Avdelingen er inndelt i 10 seksjoner med tilhørende enheter. Noen av seksjonene er knyttet til én lokalisasjon mens andre er tverrgående. Enhetene er inndelt på grunnlag av metodologiske og kliniske kriterier. Driftsseksjonenes enheter består av Prøvetaking, Preanalyse, Hematologi, Biokjemi og Spesialanalyse Enhetene må bidra med personalressurser til blodprøvetaking, preanalytisk arbeid og vakttjeneste.

Driftsseksjonene med døgnkontinuerlig drift og ansvar for organisering av prøvetaking og analysering er lokalisert til Ullevål, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker. Kompetansesenter for medfødte metabolske sykdommer og seksjon for hemostase og trombose ligger ved RH. Medisinskfaglig seksjon, seksjon for fellesfunksjoner og seksjon for forskning er tverrgående. Hormonlaboratoriet er en seksjon i MBK og ligger på Aker.

Seksjon for fellesfunksjoner

Medisinskfaglig seksjon

Driftsseksjon Radiumhospitalet

Driftsseksjon Rikshospitalet

Driftsseksjon Ullevål

Driftsseksjon Aker

Seksjon for hemostase og trombose

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

Seksjon for forskning

Hormonlaboratoriet

Fant du det du lette etter?