Analysetilbud for pasienter med eggstokkreft

Viktig analysetilbud for pasienter med eggstokkreft

Avdeling for patologi (PAT) og Avdeling for medisinsk genetikk (AMG) har sammen sørget for et analysetilbud som gjør at kvinner med eggstokkreft kan få tilbud om persontilpasset behandling med medikamentet Lynparza®.

Det er ca. 450 pasienter i året som får eggstokkreft og av disse er det anslått at ca. 25 % har en sykdomsgivende variant i BRCA-genene. 15 % har en arvelig genetisk variant, mens 10 % har en genetisk variant i sin tumor. Sistnevnte type genetisk variasjon krever at man sekvenserer DNA fra tumor for påvisning.

Fagdirektørene i de regionale helseforetakene besluttet i 13.09.2019 at eggstokkreftpasienter som har en dokumentert sykdomsgivende BRCA-variant og som har respondert på platinum-basert behandling, kan få Lynparza®. Flere studier har vist stor effekt av å gi denne medisinen ved eggstokkreft til kvinner med en sykdomsgivende genetisk variant i BRCA-genene.

For at flest mulig kvinner kan få denne behandlingen under dagens ordning må BRCA-genene i tumoren undersøkes. PAT og AMG har sammen etablert dette analysetilbudet hvor BRCA-genene analyseres med High Throughput Sequencing (HTS). Pasientene behandles på Avdeling for gynekologisk kreft (GKR) hvor det tas prøver av tumor som sendes til PAT. PAT sørger for kvalitetskontroll av materialet og DNA-isolering, før prøven mottas hos AMG for sekvensering.

Det er ønskelig at kvinner med eggstokkreft fra hele landet får tilbud om tumortesting, og flere gynekologiske avdelinger har tatt kontakt med ønske om samarbeid. OUS er svært positive, men det fordrer at klinikerne har et lokalt tilbud for å ta seg av undersøkelse av tumorvevet og DNA-isolering fra tumorvev.

Samarbeidet kom i gang etter at Klinikk for laboratoriemedisin satte ned en arbeidsgruppe med representanter fra PAT og AMG for å se hvordan tilbudet om BRCA-sekvensering av tumorvev mest effektivt kunne etableres. Samarbeidet har siden den gang fungert svært godt med mye gjensidig læring, og aller viktigst: Det har ført til et bedre diagnostisk tilbud og mer effektiv behandling for kvinner med eggstokkreft.

Overlege Kristina Lindemann

Overlege Kristina Lindemann

Overlege Kristina Lindemann ved GKR er svært fornøyd med å kunne tilby kvinner med eggstokkreft denne analysen og behandling. «Så langt finnes ingen generell godkjenning av å gi Lynparza® til alle pasienter med eggstokkreft. Denne testen vil gi oss muligheten til å gjøre medisinen tilgjengelig for enda flere pasienter, spesielt i første linje», sier hun.

Noen av de ansatte ved PAT og AMG som har vært med på å etablere analysetilbudet

Noen av de ansatte ved PAT og AMG som har vært med på å etablere analysetilbudet. fv. Caroline Wang (bioing. PAT), Sarah Ariansen (enhetsleder AMG), Maryam Hussain (bioing. PAT), Lise Bøe Larsen (spesialing. AMG), Beate Skinningsrud (seksjonsleder AMG), Eline Mejlænder-Andersen (spesialing. AMG) og Mohsen Shadidi (seksjonsleder PAT). Flere personer ved avdelingene har vært sentrale, bl.a. Ben Davidson (overlege PAT), Ranjan Chrisanthar (enhetsleder PAT), Ying Sheng (bioinformatiker AMG) og Teresia Wangensten (overlege AMG).