Barnekreft

Barn med nydiagnostisert kreft. Panelet kan også rekvireres ved mistanke om arvelig økt risiko for barnekreft i en familie hvor affisert(e) person(er) har avsluttet behandling. For foreslåtte kliniske retningslinjer for henvisning til genetisk veiledning/ testing ved mistanke om genetisk økt risiko for barnekreft se f.eks artikkelen «Recognition of genetic predisposition in pediatric cancer patients: An easy-to-use selection tool» av Jongmans MCJ et al, Eur J Med Genet 2016 (PMID: 26825391).

Gjeldende versjon: Barnekreft v01 (pdf)

For mer informasjon se Genetikkportalen:

​Barnekreft v01   (Genetikkportalen)

Fant du det du lette etter?