Glykosyleringsdefekter (CDG)

Medfødte glykosyleringsdefekter (Congenital Disorders of Glycosylation) er en gruppe hovedsakelig autosomalt recessivt arvelige sykdommer som affiserer syntesen av sukkerkjeden som inngår i glykoproteiner. Sukkerkjedene (glykanene) er definert etter tilkoblingen til proteinet. 

Gjeldende versjon; Glykosyleringsdefekter v01 (pdf)


Det er flere hovedformer for proteinglyksosylering, N-glykosylering der glykanet festes på aminosyren asparagin og O-glykosylering der glykanet festes på aminosyrene treonin eller serin. Pasientene får som regel symptomer fra flere organsystemer, nervesystemet er nesten alltid påvirket (det finnes unntak). Alle andre organsystemer kan i prinsippet være affisert, blant annet hjerte, lever, tarm, øye og skjelett. Det er svært stor variasjon i alvorlighetsgrad og symptombilde. Medfødte glykosyleringsdefekter manifesterer seg oftest i barndommen, men kan debutere i alle aldre. Ved medfødte, komplekse utviklingsavvik bør det fortrinnsvis rekvireres genpanel for utviklingsavvik med mindre det foreligger særskilt mistanke om glykosyleringsdefekt.


Før genpanelet rekvireres må biokjemisk screening for medfødt metabolsk sykdom være utført, inkludert kapillærelektroforese av serum transferrin (CDT) som er en screening for N-glykosyleringsdefekter. Slik analyse utføres ved OUS-RH-MBK.

Ved avvikende transferrinmønster  kan genpanelet rekvireres. Hos etnisk norske pasienter med type 1 transferrinmønster bør det først rekvireres analyse av PMM2.  Ved negativ biokjemisk screening kan sterk klinisk mistanke rettferdiggjøre rekvirering av genpanelet, og da spesielt siden O-glykosyleringsdefektene ikke vil oppdages ved kapillærelektroforese av serum transferrin.

Om genpanelet

Det utføres eksomsekvensering (alle kodende regioner inkludert spleiseseter), deretter bioinformatisk filtrering for å analysere genpanelet. Prøver av foreldre eller andre slektninger kan bli etterspurt til hjelp i tolkningsarbeidet. Svartid er omkring tre måneder, prøver kan prioriteres etter avtale. Genpanelet er basert på

  • Jaeken J, Péanne R 2017 J Inherit Metab Dis 40:569

  • Sparks SE et al; Congenital Disorders of N-Linked Glycosylation and Multiple Pathway Overview, sist oppdatert 12.01.17 og fritt tilgjengelig på www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1332/

  • IEMbase (www.iembase.org)

Våre genpaneler oppdateres jevnlig, versjonsnummer angis i svarrapporten. Reanalyser utføres ikke rutinemessig, men kan rekvireres.

Begrensninger

Analysen påviser ikke kopitallsvarianter (duplikasjoner eller delesjoner større enn ca. 30 basepar), lavgradig mosaisisme, metyleringsavvik eller variasjon i repeterte sekvenselementer og homologe/dupliserte genomiske regioner.

Fant du det du lette etter?