HELSENORGE

Immunsviktsykdommer

Primær immunsvikt er en samlebetegnelse på en rekke sjeldne sykdommer med svikt i ulike deler av immunsystemet som blant annet kan ramme antistoffproduksjon, T-celler og komplementsystem.

Gjeldende versjon: Immunsvikt v04 (pdf)
Tidligere versjon: Immunsvikt v03 (pdf)

Sykdommene er forbundet med økt infeksjonstendens og/eller autoimmun sykdom.

Mange av immunsviktsykdommene er arvelige, og den genetiske årsaken er kjent ved en rekke av disse. De ulike diagnosene har ulik arvegang.   

Det kliniske spekteret ved immunsviktsykdommer spenner fra svært alvorlig medfødt sykdom, til milde former som kan vise seg i voksen alder.

Noen vanlige symptomer er; uvanlige infeksjoner, dårlig effekt av antibiotika, dårlig vekt hos barn, alvorlige reaksjoner på levende vaksine og autoimmun sykdom.

Behandling er avhengig av årsak og plager. Ved noen alvorlige former er stamcelle-/benmargstransplantasjon aktuelt. Spesielle retningslinjer gjelder for vaksinering.

Fant du det du lette etter?