Nevrologiske sykdommer inkl. muskelsykdommer

Genpanelene for nevrologiske sykdommer, inkludert muskelsykdommer er overlappende.

Genpanel for bevegelsesforstyrrelser inkluderer alle gener i genpanel for nevropati, genpanel for leukodystrofi og genpanel for cerebral småkarsykdom.

Genpanel for nevromuskulære tilstander inkluderer alle gener i genpanel for artrogrypose og genpanel for nevropati.

Alle genpanelene kan rekvireres separat.
For indikasjon for analyse, se beskrivelse under hvert av panelene. Ta gjerne kontakt med laboratoriet ved spørsmål vedrørende valg av genpanel.

Fant du det du lette etter?