Innovasjonskonkurransens vinnere

Avdeling for medisinsk genetikk vant pris i innovasjonskonkurransen

Anne Blomhoff, Sidsel Egedal og Cathrine H. Nordhus
Anne Blomhoff, Sidsel Egedal og Cathrine H. Nordhus i Avdeling for medisinsk genetikk. Foto: OUS

Å lage en animasjonsfilm for å formidle informasjon om sykehusets tilbud om fosterdiagnostikk er noe vi ved avdeling for medisinsk genetikk har ønsket lenge. Vi har sett at mange sykehus i andre land benytter animasjonsfilmer til å formidle kompleks informasjon til ulike pasientgrupper.  Vi er et høyteknologisk fag og prioriterer modernisering av det vi tilbyr av pasientkommunikasjon også.

I Norge er fosterdiagnostikk et tilbud til gravide kvinner over 38 år og bioteknologiloven stiller krav til at disse kvinnene blir gitt informasjon før de bestemmer om de ønsker å benytte seg av dette tilbudet eller ikke. De gravide kvinnene utgjør en stor pasientgruppe i avdelingen og alle skal gis den samme informasjonen. Vår tanke er at en animasjonsfilm kan gi denne pasientgruppen kvalitetssikret og god informasjon om hva fosterdiagnostikk innebærer.

Mange pasienter opplever informasjonen vi har å gi som komplisert. En god animasjonsfilm kan forenkle budskapet. Kvinnen eller paret kan enkelt repetere hele eller deler av animasjonsfilmen ved behov, og hun får tid til å tenke gjennom og formulere spørsmål som hun ønsker å ta opp med sin behandler under informasjonssamtalen. Det kan også være slik at kvinnen eller paret føler de har fått god nok informasjon etter å ha sett filmen og derfor ikke trenger en egen samtale.

Siden en del av kvinnene som kommer til informasjonssamtalen har et annet morsmål enn norsk eller engelsk må vi benytte tolketjenester for å formidle informasjonen til kvinnene. Det gjør at vi blir avhengige av tolkens kompetanse innen vårt fagfelt. Ved å oversette animasjonsfilmen til ulike språk kan vi være sikre på at kvinnene får trygg og kvalitetssikret informasjon om tilbudet de får hos oss.

Det er også en kjent sak at mange pasienter benytter internett som kilde til informasjon før de kommer til sykehuset. Vi i avdeling for medisinsk genetikk ønsker å gi pasientene mulighet til å finne gjennomarbeidet og god informasjon om tilbudet ved vårt sykehus for både å avklare forventninger og unngå misforståelser.»

Ideen premieres med 400 000 kr.