HELSENORGE

Kvalitetssikring i Avdeling for medisinsk genetikk

Norsk Akkreditering TEST 286

Avdelingen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189:2012 med "Test 286" som akkrediteringsnummer. Avdelingen har "Fleksibelt akkrediteringsomfang (M31)" for metodene HTS (High Throughput Sequencing/dypsekvensering) av utvalgte genpaneler, Sanger sekvensering, DNA-basert trisomitest, utvalgte fragmentanalyser, karyotyping (G-bånd), MLPA- og aCGH-analyser.
Akkrediteringsdokument (akkreditert.no)Fant du det du lette etter?