HELSENORGE

OUS bistår FHI med å få raskere mutantsvar

NRK melder at FHI brukte 13 dager på å analysere det muterte viruset fra Nordre Follo. Norske sykehuslaboratorier mener de kunne hjulpet til å gjøre jobben langt raskere. Flere norske sykehus mutant-analyserer nå på egenhånd.   

Gregor.jpg

Bistår FHI: Avdeling for medisinsk genetikk ved Klinikk for laboratoriemedisin (OUS) bistår nå FHI med å sekvensere prøvene. - Vi kan sekvensere 800 prøver om dagen, sier avdelingsleder Dag Undlien. Foto: Anders Bayer.

Universitetet i Oslo har sammen med Oslo universitetssykehus og med støtte fra Forskningsrådet, bygget opp et nasjonalt senter for sekvensering av virus.
Gjennom sekvensering leter man etter virusets genetiske kode for å undersøke hvordan den er bygget opp. En endring i denne koden, kan tyde på en mutasjon. Slik skal man lete etter den muterte varianten som først dukket opp i Storbritannia.

Kan sekvensere 800 prøver om dagen
Mandag morgen sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen i Politisk kvarter at de fortsatt venter på prøvesvar som Oslo sendte til Folkehelseinstituttet 2. januar.

Han mener det går altfor tregt, og Danmark er trukket frem som et eksempel på et land som har god analysekapasitet.

Leder for OUS-laboratoriet professor Dag Undlien, sier til NRK at de er klare til å sekvensere på oppdrag for FHI.

– Om vi tyner den kraftigste maskinen vi har, kan vi sekvensere 800 prøver om dagen. Vi tror det kan ta mellom tre og fem dager fra vi mottar prøven til resultatet er klart, sier Undlien.

Gjennom Norsk konsortium for sekvensering og persontilpasset medisin (NorSeq) kan man utvide kapasiteten ytterligere.

Trykk her for å lese hele saken på NRKs nettsider.

I VG kan du lese hvordan OUS hjelper FHI med å analysere 500 prøver i uken og i

Dagbladet kan du lese hvordan Avdeling for medisins genetikk avslører mutantvirus.