Helsenorge

Non-invasiv prenatal test (NIPT) tillates i Norge

Stortinget har vedtatt at non-invasiv prenatal test (NIPT) skal være tillatt i Norge fra 01.07.20

Gravid kvinne

Foto: Pixabay

Stortinget har vedtatt at non-invasiv prenatal test (NIPT) skal være tillatt i Norge fra 01.07.20, og de har vedtatt at aldersgrensen for fosterdiagnostikk på medisinsk indikasjon skal senkes fra >38 år til >35 år. Disse endringene er imidlertid ikke innført som tilbud i helsevesenet ennå. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har bedt Helsedirektoratet om å utrede hvordan tilbudet bør utformes og etableres i helsevesenet med frist 1. november 2020. I brev a 19.6.2020 fra HOD til helseforetakene sies det: Inntil de nye ordningene er på plass, videreføres eksisterende retningslinjer for fosterdiagnostikk, NIPT og ultralydundersøkelser.

OUS vil i lys av dette inntil videre fortsette dagens ordning som innebærer at fosterdiagnostikk tilbys gravide >38 år hvis ikke annen indikasjon foreligger. NIPT vil som hovedregel kun tilbys som sekundærtest (etter kombinert ultralyd og blodprøve; KUB).

Informasjonen finnes på Helsedirektoratets hjemmeside