HOXB13

HOMEOBOX B13; HOXB13

 

Ved Seksjon for arvelig kreft tilbys genetisk veiledning og gentesting. En gentest kan avdekke om du har arvelig risiko for kreft. HOXB13-genet er et av genene som kan undersøkes hos oss.

Genets funksjon: HOXB13-genet koder for proteiner som er transkripsjonsfaktorer og er involvert i cellevekst og celledifferensiering. HOXB13 kan opptre som en tumorsuppressor ved å undertrykke kreftutvikling, men nøyaktig mekanisme for hvordan HOXB13 påvirker kreftutvikling er ikke kjent.

Kreftrisiko: Menn med genfeil i HOXB13-genet har økt risiko for prostatakreft. Kvinner med HOXB13-genfeil har ikke vesentlig økt risiko for kreft.

Oppfølging: Menn med HOXB13-genfeil får oppfølging fra 40-års alder med årlige blodprøver med måling av PSA (prostataspesifikt antigen).

Dersom du får påvist genfeil, vil du få grundig informasjon fra en genetisk veileder/lege om hvilken oppfølging som er aktuell for deg.

Arvegang: Tilstanden følger autosomal dominant arvegang. En genfeil kan nedarves gjennom kvinner og menn, og både sønner og døtre kan arve genfeilen. Det er kun nødvendig å arve genfeilen fra en av foreldrene for å ha risiko for sykdom. Dersom en av foreldrene har genfeil, er det 50 % sannsynlig for hvert barn å arve den.

Gentest: Fullstendig analyse av HOXB13-genet inngår i genpanel for arvelig kreft. Dersom det allerede er funnet en genfeil i HOXB13-genet hos en slektning av deg, kan du få en gentest der vi kun undersøker det området i genet der genfeilen sitter. Det er tilbud om gentest fra 18-års alder.

Tilbake til seksjon for arvelig kreft

Fant du det du lette etter?