Tankespinn

Informasjon som et substitutt for involvering

Tankespinn

Involvering av ansatte blir ansett som ett av de viktigste tiltakene for å oppnå vellykkede endringsprosesser. Nåtidens arbeidsliv er utsatt for mer omfattende og kontinuerlige endringer enn tidligere, noe som har skapt større utfordringer med hensyn til involvering. Dette er blant annet et resultat av økt globalisering, konkurranse, teknologisk innovasjon, digitalisering og automatisering.

Involvering er et gammelt konsept(Munsterberg (1913)) og det er nesten utenkelig å iverksette endringer i en organisasjon uten involvering av de ansatte. Forskning har imidlertid avdekket at ikke alle ansatte deltar aktivt og påpeker, grunnet gode eller dårlige erfaringer med tidligere endringsprosesser, at involvering kan oppleves som mentalt støy som negativt påvirker arbeidsmiljøet og daglig drift.

Meyer et al. (2007) uttrykte et behov for et nytt rammeverk innen endringsledelse som håndterer ansatte som ikke ønsker å delta aktivt i endringsprosesser. En av teknikkene som derfor er etablert for å adressere dette blir kalt selektiv involvering. Selektiv involvering innebærer som navnet tilsier involvering av et begrenset utvalg av ansatte.

Fordelen med denne tilnærmingen er at man kan avlaste presset på de ansatte når de utsettes for flere endringsprosesser over tid. Avveiningen er at de ansatte erstatter involvering med god og konkret informasjon.

En god informasjonflyt/internkommunikasjon blir derfor særlig viktig når man skuer inn i en fremtid hvor betydelige endringer er i gjære.

Øystein M. Sauar Olsen

Spesialingeniør, EGG/SLD/AMG

Fant du det du lette etter?