HELSENORGE

Tildelt 7 millioner kroner for å automatisere genetiske analyser

Avdeling for medisinsk genetikk ved Klinikk for laboratoriemedisin fikk tildelt 7 millioner kroner av Norges Forskningsråd for å utvikle løsninger som gjør at man kan automatisere tolkningen av genetiske data.

colage.jpg

Fikk midler: Noen av de sentrale deltagerne i prosjektet. Fra venstre: Magnus D. Vigeland, Morten C. Eike, Vessela Kristensen, Francesco Bettella, Tony Håndstad og Dag Undlien. Kilde: ous-research.

– Vi er veldig glade for tildelingen som gjør det mulig for oss å utvikle nye og bedre løsninger for genetisk diagnostikk. Dette vil komme pasientene våre til gode, sier prosjekt- og avdelingsleder Dag Undlien.

Tildelingen til prosjektet «Automation of genetic variant classification», som ble offentliggjort 16. desember, er under Norges Forskningsråds program for innovasjon i offentlig sektor.

– For å konkludere om en genetisk variant er årsaken til sykdom eller ikke må avdelingen benytte seg av en ny DNA-sekvenseringsteknologi som gir svært store datamengder. Når flere og flere får utført genetiske tester i helsevesenet, samtidig som testene blir mer og mer omfattende, øker tolkningsjobben betydelig og utgjør den viktigste flaskehalsen for å få tatt i bruk denne typen tester, sier Undlien.

Viktigste teknologien for persontilpasset medisin
DNA-sekvensering og gentesting er den viktigste muliggjørende teknologien for persontilpasset medisin. Prosjektet, som nå får penger, går ut på å utvikle smarte IKT-løsninger som skal bidra til å gjøre tolkningsjobben mer automatisert.

– Med den økningen vi nå ser i testvolum i avdelingen vår, er det klart at vi ikke kan gjøre denne jobben så manuelt som i dag hvis vi samtidig skal nå vårt mål om at stadig flere pasienter skal få glede av denne formen for diagnostikk. Vårt mål med prosjektet er å gjøre denne typen tester mer presise og kostnadseffektive. Løsningene vi vil utvikle vil gi både økt kvalitet og effektivitet, sier Undlien.

Avgjørende med støtte fra Norges Forskningsråd
Prosjektet vil bli utført av forsknings- og innovasjonsgruppen Digital Solutions in Genomic Medicine (https://www.ous-research.no/digigen/) som består av mange med informatikk- og annen realfaglig bakgrunn i tillegg til molekylærbiologer og leger. Denne typen prosjekter er svært tverrfaglige, og det er viktig at vi har mange ulike kompetanser i prosjektgruppen. Forskningsgruppen har lenge jobbet med digital innovasjon, og det er tredje gang i løpet av 15 år at de mottar en stor bevilgning fra dette innovasjonsprogrammet i Forskningsrådet.

– Norges Forskningsråd har vært avgjørende for at vi har kunnet bygge opp et slagkraftig og profesjonelt miljø i (bio-)informatikk ved avdelingen som utvikler og forbedrer våre IKT-verktøy i den genetiske diagnostikken. Vi er svært takknemlige for støtten, avslutter Undlien.