HELSENORGE

Artikkel om skreddersydd behandling av infeksjoner

Tone Tønjum, professor og overlege Avdeling for mikrobiologi UiO/OUS, forteller om persontilpasset medisin (også kalt presisjonsmedisin). Dagens kunnskap gir utsikter for en skreddersydd medisin som er tilpasset den enkelte pasient som har en infeksjon.

Bakterier. Foto: Shutterstock

​I artikkelen Skreddersydd behandling av infeksjoner forklarer Tone hvorfor det haster med å finne nye antimikrobielle stoffer.