HELSENORGE

Avdeling for mikrobiologi, legger ned analysen Aspergillus (presipiterende) antistoff

Aspergillus IgG erstatter presipiterende antistoff ved utredning av kronisk og subakutt invasiv aspergillose, ved ABPA og allergisk alveolitt.

Dyrkningsskåler med vekst
Foto: Klinikk for laboratoriemedisin, OUS

​Avdeling for mikrobiologi, Seksjon for virologi og infeksjonsimmunologi/Referanselaboratoriet for medisinsk mykologi legger ned analysen Aspergillus (presipiterende) antistoff. Aspergillus IgG utføres alt ved Seksjon for medisinsk immunologi, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin på Ullevål. Prøver som mottas på Avdeling for mikrobiologi videresendes dit. Se også Brukerhåndbok for mikrobiologi og Rekvisisjon Autoantistoffer og allergi, Ullevål og Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi.