HELSENORGE

Begrenset kapasitet mhp bakterie- og soppsekvensering ved OUS

Seksjon for utvikling, Avdeling for mikrobiologi, OUS ønsker å informere om at vi har begrenset testkapasitet for 16S sekvensering av bakterier og ITS sekvensering av sopp.

Dyrkningsskåler med bakterier

Brev er vedlagt med mer informasjon.