HELSENORGE

Covid-19: Gode resultater med spytt som prøvemateriale

Mikrobiologiavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Fürst Medisinsk Laboratorium AS er pilotlaboratorier i utprøvingen av spyttprøver for påvisning av SARS-Cov-2.

Analyseinstrument på mikrobiologen.

Overgang til spyttprøver kan kanskje forenkle arbeidet med massetesting for SARS-Cov-2. Ønsker du å lese hele saken finner du den i Bioingeniøren - nummer 5 - 2020.