HELSENORGE

Delta på debatt om antibiotikaresistens i koronatiden - er vi klare?

Lørdag 21. november inviterer TTA til det populærvitenskapelige arrangementet "Antibiotikaresistens i koronatiden - er vi klare?".

COLOURBOX4368181.jpg

Debatt om antibiotikaresistens i koronatider: Er vi klare? Det er det store spørsmålet i debatten som avholdes lørdag 21. november. Foto: Colourbox.

Arrangementet avholdes i forbindelse med Antibiotikauken (World Antimicrobial Awareness Week) og vil omfatte foredrag og paneldebatt om antimikrobiell resistens (AMR) i koronaens tid og fremtidige tiltak mot antibiotikaresistens, med fokus på AMR versus COVID-19 og beredskap, spesielt antibiotikaproduksjon i Norge.

Bli med på arrangementet og hør helsepersonell, pasienter, forskere og politikere diskutere problematikken rundt antibiotikaresistens i norsk helsevesen fra ulike perspektiver.

Fokus vil være på hva som gjøres nå, hva som bør gjøres og hva som må gjøres for å opprettholde moderne medisin og optimal pasientbehandling i fremtiden.

Sted: Digitalt på ZOOM

Arrangør: Forskningsnettverket Turning the Tide of Antimicrobial resistance (TTA) ved OUS og UiO (TTA): ttanetwork.net?

Arrangementet er på norsk.

Grunnet nye smittevernregler blir arrangementet gjennomført digitalt. Webinaret foregår via Zoom på denne linken: https://uio.zoom.us/j/65722109046

Meeting ID: 657 2210 9046

Program:
16:00 – 16:05 Fredrik Müller, Oslo Universitetssykehus / Universitetet i Oslo: “Velkommen”

16:05 – 16:20 Dag Berild, Oslo Universitetssykehus (OUS)/ Universitetet i Oslo (UiO): “Leger uten våpen”

16:20 – 16:30 Kjersti Toppe, Helse-og omsorgskomiteen: “Antimikrobiell resistens i samfunnet”

16:30 – 16:40 Steinar Madsen, Statens legemiddelverk: “Mangel på antibiotika i Norge!”

16:40 – 16:50 Pål Rongved, UiO: “Produksjon av nye og nok antibiotika”

16:50 – 17:00 Heine Århus, Pasientrepresentant: “Pasientene og antibiotika”

17:00 – 17:05 Pause

17:05 – 17:55 Paneldiskusjon (ledet av Anne Beate Hovind, Bjørvika utvikling): “Hva som gjøres nå, hva som bør gjøres og hva som må gjøres for å opprettholde moderne medisin og behandling i fremtiden”.

Paneldeltakere: Dag Berild, Kjersti Toppe, Steinar Madsen, Pål Rongved, Heine Århus og Tone Tønjum.

17:55 – 18:00 Tone Tønjum, Oslo Universitetssykehus / Universitetet i Oslo: “Avsluttende kommentar”

Trykk her for å laste ned programmet.