HELSENORGE

Flytting av pandemilaboratoriet på OUS

Flytting kan føre til økt svartid for koronadiagnostikk i uke 4

Arbeide med prøver i avtrekk
Bilde:Klinikk for laboratoriemedisin

Det vil kunne bli forlenget svartid på SARS CoV-2-PCR analyser i uke 4 pga flytting av pandemilaboratoriet fra Rikshospitalet til Ullevål sykehus. (Dette vil ikke gjelde prøver fra innlagte eller polikliniske pasienter som vanligvis analyseres ved enhet for molekylærdiagnostikk og virologi ved Ullevål sykehus).
Flyttingen skjer gradvis mellom uke 3 og uke 5. Det vil i uke 4 (25.01-31.01.21) være drift ved begge lokalisasjonene. Samlet vil det sannsynligvis være samme kapasitet som vanlig, men på grunn av uforutsett hendelser kan forsinkelser oppstå.
Svartiden kan bli noe forlenget på grunn av at åpningstidene i uke 4 vil være innskrenket for å kunne betjene begge lokalisasjoner samtidig i en overgangsfase.
Uke 4 vil åpningstiden ved pandemilaboratoriet være kl. 07.00.00- 18.00 både ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus.
Prøvemottaket har vanlige åpningstider og vi vil motta prøver fra alle rekvirenter som vanlig.
Ved spørsmål vennligst ta kontakt via Koronatelefonen: 901 87 701