HELSENORGE

Forandringer i RNA-et påvirker stamcellenes skjebne

For første gang viser ny studie hvordan forandringer i RNA-et forsterker signalene som cellen mottar fra omgivelsene. Funnene kan ha betydning for utvikling av morgendagens stamcelleterapi og for å forstå mekanismer for regenerasjon.

Ny studie: Forsker Adam Filipczyk har forsket på hvordan forandringer i RNA-et forsterker signalene som cellen mottar fra omgivelsene. Foto: Lars Petter Devik.

Skrevet av: Adam Filipczyk ved Avdeling for mikrobiologi ved Klinikk for laboratoriemedisin, OUS.

Regenerasjon er av stor betydning for fornyelse av tapt eller ødelagt vev. Embryonale stamceller, også kalt pluripotente, er celler som kan gjennomgå selvfornyende celledeling og er av stor interesse da de kan gi opphav til alle typer vev i kroppen. Mer kunnskap om denne viktige egenskapen gir håp om at stamceller kan benyttes i fremtidig medisinsk behandling som ledd i gjenopprettelse av funksjon av celler og vev etter sykdom, og sårtilheling.

Forsker Adam Filipczyk ved Avdeling for mikrobiologi mener at før vi kommer dit, er det viktig å kartlegge hvordan man kan kontrollere at stamcellene gir opphav til funksjonelle spesialierte celler.

Manipulere stamcellene
– Vi tror at nøkkelen ligger i å manipulere hvordan stamcellene påvirker RNA, sier han før han legger til:

– Mens koden for liv finnes i vårt DNA, står instruksjonene som sørger for at pluripotente stamceller blir spesialiserte gjennom utviklingen skrevet i arbeidstegninger kopiert fra DNA, også kalt mRNA. Styrken i signalet fra slike arbeidstegninger kan forstekes ved at arbeidstegningene gjennomgår biokjemiske endringer, og den mest utbredte av disse signalforsterkerne er m6A*. I pluripotente stamceller, kan en endring av nivået av m6A på mRNA, forsterke effekten av disse signalene som bæres av disse arbeidstegningene, med store eller små konsekvenser for stamcelledifferensieringen og spesialiseringen til cellene.

At nivåer av m6A er viktige for stamcellers utvikling har vært kjent en stund, men man har tidligere ikke klart å vise hvilke type signaler som blir forsterket ved hjelp fra m6A for å avgjøre stamcellens skjebne, inntil nå.

Kjernen for morgendagens utvikling av ny generativ medisin
– Vår studie har vist, for første gang, at forandringer i m6A nivå, forsterker signalene som cellen mottar fra omgivelsene, sier Filipczyk.

Forsterkning av disse signalene som sendes fra naboceller, instruerer pluripotente stamceller til å gjennomgå spesialisering eller celledifferensiering.
Å forstå hvordan nivå av m6A påvirker pluripotente stamceller til å produsere funksjonelt vev, er kjernen for fremtidig regenerativ medisin. Vår studie i PNAS danner grunnlaget for videre arbeid som vi håper vil vise hvordan m6A manipulering, kan bidra til å skaffe kunnskap om hvordan funksjonelt vev som kan benyttes til behandling av pasienter.

* m6A er en biokjemisk endring av en av byggesteinene i RNA.

Fant du det du lette etter?