HELSENORGE

Forventer høyt test-trykk fram mot jul

De ansatte på pandemilaboratoriet i Oslo sier de er forberedt på å ta imot et enda større trykk av koronatester frem mot jul.

Pandemilab.jpg

Stor kapasitet: De ansatte ved Klinikk for laboratoriemedisin tar daglig imot rundt 4000 tester. Likevel har de kapasitet til å ta imot over dobbelt så mange tester. Avbildet er bioingeniør Lise Andresen som jobber ved pandemilaben. Foto: Lars Petter Devik.

— I november analyserte vi nesten 96.000 koronaprøver, og det er mer enn man vanligvis har på flere år, sier bioingeniør Lise Andresen.
Hun fortsetter:

— Det er nesten som en liten fabrikk, og det er ikke vanlig for oss.
Andresen er blant 20 ansatte på Rikshospitalet i Oslo som analyserer testresultatene på koronatester fra hele Østlandet og Sørlandet.

Allerede i mai i år ble «Pandemilaben» på Rikshospitalet i Oslo åpnet. Hver dag tar de imot fem leveranser med koronatester fra ulike steder i landet.

Fra å kunne analysere maks tusen tester om dagen, har pandemilaboratoriet nå kapasitet til å analysere ti ganger flere tester på samme tid.

Lengre ventetid på positive prøvesvar
— For å øke kapasiteten blander vi sammen to og to tilfeldige pasienter og kjører de gjennom en PCR-maskin, sier hun.

Svartiden på koronatesten varierer mellom én til tre dager, og avhenger av hvor mange tester de får inn samtidig.

Men det tar ofte kortere tid å få svar på negative tester. Det skyldes at de positive prøvene kontrollsjekkes, ifølge bioingeniøren.

Maskinen kan sammenlignes med en kopimaskin for gener, som skal gjøre det lettere å fange opp viruset. Dette er bare én av de seks stegene i analyseprosessen.

— Hvis én prøve viser seg å være positiv, kjører vi begge to gjennom prosessen på nytt, og da tar det gjerne litt lengre tid, sier hun.

Noen ganger kan det oppstå tekniske feil, og da analyserer de prøvene enda en gang.

Bedre kapasitet
De siste ukene har de analysert i underkant av 4000 prøver om dagen. Det tilsvarer 20 prosent av alle prøvene som blir tatt på landsbasis.

— Kapasiteten er veldig mye bedre nå. I vår hadde vi ikke mulighet til å teste alle som ville teste seg på grunn av reagensmangel, men det har vi heldigvis nå, sier Andresen.

Trykk her for å lese hele saken på TV2.