Jakten på immuniteten

Siden begynnelsen av mai ser vi ved Oslo universitetssykehus at koronasituasjonen har roet seg betraktelig, sammenlignet med hvordan det så ut fire uker tidligere, da vi hadde det hittil største pasientvolumet sålangt i pandemien.

 

Det som nå opptar politikere, samfunnsmedisinerne og helsepersonell landet over er å danne seg et mulig bilde av fremtiden. Var dette alt, eller kommer det mér? Flere bølger? Når kommer de - og hvor store blir de?

Sentral informasjon i alle disse beregningene er graden av immunitet i befolkningen. For å kunne si noe om dette må vi teste, teste og teste. Hos serologen ved mikrobiologsik avdeling på OUS er man opptatt av dette. Dagen etter 17. mai kunne vi ta ibruk ny og utvidet maskinkraft nettopp for å teste. Bli med en kort tur å se hvordan dette skjer.