HELSENORGE

Kan tran forebygge korona?

Forskere ved Klinikk for laboratoriemedisin ser tegn til at tran kan redusere risikoen for koronasmitte, men er det fordi tran forebygger koronasykdom eller er det andre forhold hos tran-brukerne som gir dem redusert risiko? Nå skal dette undersøkes nærmere i det som blir en av tidenes største kliniske studier i Norge.

(For an English version, please scroll down and follow link)

Arne Søraas.PNG

Oppforder til å delta i studien: Forsker og infeksjonsmedisiner Arne Søraas håper mange vil se på dette som en mulighet til å være med på den store dugnaden for å bekjempe korona.

Denne høsten starter Oslo universitetssykehus et forskningsprosjekt som skal undersøke om tran virker forebyggende på koronavirus. Bakgrunnen er basert på funn gjort i den store Koronastudien som ble startet opp i vår.

- Vi ser tegn til at tranbrukere har redusert risiko for å bli smittet av koronavirus, og redusert risiko for et alvorlig sykdomsforløp dersom man skulle bli smittet. Dataene våre kan ikke si om dette skyldes noe med livsstilen til de som tar tran eller om det er tranen i seg selv. Dette ønsker vi nå å undersøke, sier Arne Søraas, lege og forsker ved Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Transtudien vil inkludere minst 70.000 deltakere – noe som vil gjøre den til en av de største kliniske studiene som noensinne er gjennomført i Norge. Studien vil være stor også i internasjonal sammenheng.

I studien vil deltakerne fordeles i to grupper ut ifra loddtrekning. Den ene halvparten av deltakerne vil daglig ta tran mens den andre halvparten får et placebo-produkt (maisolje). Deltakerne får ikke vite hvilken gruppe de tilhører. De vil få tran eller maisolje tilsendt i posten. Rekruttering av deltakere pågår nå.

– Jeg håper mange vil se på dette som en mulighet til å være med på den store dugnaden for å bekjempe korona. Resultatene kan gi oss verdifull innsikt i hvordan vi kan forebygge å bli smittet av korona og andre virussykdommer som sesonginfluensa og forkjølelse, sier Søraas.

Les hele saken og delta i studien her.