HELSENORGE

Legionella som mulig agens

Avdeling for mikrobiologi minner om Legionella som mulig agens ved pneumoni eller lungeabscesser hos immunsupprimerte pasienter.

Dyrkningsskåler for bakterier
Dyrkningsskåler for bakterier. Foto: Klinikk for laboratoriemedisin

​Avdeling for mikrobiologi kan utføre Legionella PCR på materiale fra nedre luftveier.
Metoden er mere sensitiv og raskere enn dyrkning og foretrekkes fremfor dyrkning av slikt materiale.
Legionella dyrkning av luftveismateriale utføres på alle Legionella PCR positive prøver.
Legionella antigen i urin er kun positiv ved infeksjon med Legionella pneumophila serotype 1 og negativ test utelukker IKKE legionellainfeksjon.