HELSENORGE

Mulig forsinkelse i luftveisdiagnostikk grunnet stort antall koronaprøver

Avdelingen opplever nå en enorm pågang av prøver til koronadiagnostikk. Dette kan medføre forsinkelser i annen luftveisdiagnostikk bort sett fra SARS-CoV-2

Prøver settes i analysemaskin
Prøver settes i analysemaskin. Foto: Klinikk for laboratoriemedisin

​Av logistiske og personelle årsaker vil man ikke alltid kunne utføre vanlig luftveisdiagnostikk alle dager, noe som kan medføre forsinkede prøvesvar enkelte dager.

For luftveis-statistikk, se Luftveisfunn (ukeoversikt)