HELSENORGE

Nasjonale referansefunksjoner for parasittdiagnostikk har åpnet!

Mandag 24. august feiret Avdeling for mikrobiologi åpningen av nasjonale referansefunksjoner for parasittdiagnostikk. – Vi ser frem til å styrke den molekylære parasittdiagnostikken der vi i Norge hittil har hatt et ganske begrenset tilbud, sier avdelingsleder Fredrik Müller.

Grand opening- hovedbilde.jpg

Klinikkleder åpnet dagens arrangement. Fra høyre: overlege med ansvar for parasittlaboratoriet ved Avdeling for mikrobiologi Jan Cato Holter og Klinikkleder Andreas Matussek. Foto: Lars Petter Devik.

De nasjonale referansefunksjonene er fordelt på to lokalisasjoner; Serologisk parasittdiagnostikk ved UNN i Tromsø, og molekylær parasittdiagnostikk ved OUS, Ullevål. Referansefunksjonene har som oppgave å analysere og utvikle diagnostiske metoder innen parasittologi i tillegg til å holde seg oppdatert om analyseutvalg og kvalitet på tjenesten ved samarbeidende utenlandske laboratorier.


Referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk ved UNN har etablert antistoff-analyser for Schistosoma, Strongyloides, Echinococcus, filaria og reinbremslarve, mens referansefunksjonen for molekylærbiologisk parasittdiagnostikk ved OUS har etablert PCR-metoder for Malaria, Leishmania, Schistosoma og Acanthamoeba. Begge referansefunksjoner vil utvide repertoaret fortløpende.


Bistår med ekspertise
Referansefunksjonene kan videre kontaktes for råd om utredning, analysevalg og tolkning av svar. Begge referansefunksjoner kan også kontaktes for hjelp til tolkning av mikroskopifunn og makroskopiske parasittpreparat (funn av ormer etc), evt. også bilder. - Utover referansefunksjonens kjerneoppgaver og ansvar har vi som målsetting å bistå med ekspertise innen fagområdet importsykdommer/tropesykdommer i et helhetsperspektiv, til beste for pasienten, sier overlege med ansvar for parasittlaboratoriet ved Avdeling for mikrobiologi Jan Cato Holter.


Gode muligheter for nordisk samarbeid
Også Klinikkleder Andreas Matussek ser frem til et godt samarbeid for å kunne tilby pasientene den beste behandlingen og diagnostikken.
- Jeg håper at jeg også kan bidra til denne utviklingen siden en av mine stipendiater er ansvarlig for den svenske referansefunksjonen for molekylær diagnostikk. Sammen har vi blant annet utviklet et bredt panel og testregime for parasitt tarminfeksjoner. Det finnes derfor gode muligheter for et nordisk samarbeid på området for å kunne utvikle diagnostikken av parasitt infeksjoner, sier han.


I regi av OUS og UNN ble det arrangert felles mini-webinar for det nasjonale fagmiljøet, med presentasjon av referanselaboratoriene, ny hjemmeside og spennende kasuistikker. I Oslo og Tromsø ble det i tillegg arrangert lokal åpning med snorklipp og kakeservering.