HELSENORGE

Ny studie kartlegger hvorfor noen blir svært syke av covid-19

Kohortstudien ved Oslo universitetssykehus "Norwegian SARS-CoV-2 study - Virological, clinical and immunological characterisation of inpatients during the covid-19 outbreak" har nå blitt innvilget ca. 5 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd.

KLM, MIK, sikkerhetsbenk, laboratoriearbeid, bioingeniør, kvinne, smittefrakk, lab.jpg

Ny studie vil kartlegge hvorfor noen blir svært syke av covid-19 mens andre bare får mild infeksjon. Bilder: Lars Petter Devik og Øystein Horgmo.

- Det er en stor anerkjennelse og en fjær i hatten for teamet og prosjektet vårt, som allerede har begynt å gi resultater som kan få betydning for diagnostikk og behandling av innlagte pasienter med covid-19. Denne tildelingen gir oss både et ansvar og en mulighet til å nå målene vi har satt oss med denne studien, sier prosjektleder Jan Cato Holter.


Studien er initiert ved et samarbeid mellom mikrobiologisk, infeksjonsmedisinsk og akuttmedisinske avdelinger på Ullevål og Rikshospitalet. Prosjektet har blitt til en multisenter studie med deltakende sykehus fra sør, vest og helt i nord med mål å finne ut hvorfor noen blir svært syke av covid-19 mens andre bare får mild infeksjon.


Sammen med mer enn 350 institusjoner fra 35 land verden over bidrar studien med høykvalitetsdata over den globale ISARIC / WHO dataplattformen.

Les mer om studien her: https://www.ous-research.no/home/clinvir/home/20751